A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Subkowy

Subkowy
brak 34.48% 35.68% 36.88% 38.08% 39.28% 40.49% 41.69% 42.89% 44.09% 45.29%
danych 35.67% 36.87% 38.07% 39.27% 40.48% 41.68% 42.88% 44.08% 45.28% 46.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 111
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:697
Liczba ważnych kart:697
Frekwencja wyborcza:16.95%
Liczba głosów ważnych:666
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:298
% 44.74%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 79 26.51 11.86
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 42 14.09 6.31
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 22 7.38 3.30
CHRZANOWSKA Beata 7 2.35 1.05
ŚWILSKI Ryszard Jan 1 0.34 0.15
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 7 2.35 1.05
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 2 0.67 0.30
ROGOWIEC Katarzyna 1 0.34 0.15
KULAS Jan Edward 63 21.14 9.46
WAŁĘSA Jarosław Leszek 74 24.83 11.11