A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Gniew

Gniew
brak 2.10% 2.36% 2.62% 2.89% 3.15% 3.41% 3.67% 3.93% 4.20% 4.46%
danych 2.35% 2.61% 2.88% 3.14% 3.40% 3.66% 3.92% 4.19% 4.45% 4.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 413
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 286
Liczba ważnych kart:2 286
Frekwencja wyborcza:18.42%
Liczba głosów ważnych:2 170
% głosów ważnych:94.93%
Liczba głosów na listy komitetu:73
% 3.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 9 12.33 0.41
KĘPKA Teresa 20 27.40 0.92
PLOTZKE Kazimierz Julian 1 1.37 0.05
KURSKA Anna Maria 16 21.92 0.74
JAWORSKI Adam Marek 8 10.96 0.37
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 2 2.74 0.09
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 6 8.22 0.28
ZAWADA Andrzej Robert 4 5.48 0.18
KRÓL Maria Kazimiera 5 6.85 0.23
PILKIEWICZ Olena 2 2.74 0.09