A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat tczewski 

tczewski
brak 2.10% 2.36% 2.62% 2.89% 3.15% 3.41% 3.67% 3.93% 4.20% 4.46%
danych 2.35% 2.61% 2.88% 3.14% 3.40% 3.66% 3.92% 4.19% 4.45% 4.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 527
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 368
Liczba ważnych kart:19 362
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:18 577
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:519
% 2.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tczew 46 447  11 725  11 722  11 337  238  2.10
Gniew 12 413  2 286  2 286  2 170  73  3.36
Morzeszczyn 2 882  379  379  355  10  2.82
Pelplin 12 792  2 162  2 161  2 033  96  4.72
Subkowy 4 111  697  697  666  17  2.55
Tczew 9 882  2 119  2 117  2 016  85  4.22
Ogółem 88 527  19 368  19 362  18 577  519  2.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 122 23.51 0.66
KĘPKA Teresa 137 26.40 0.74
PLOTZKE Kazimierz Julian 24 4.62 0.13
KURSKA Anna Maria 75 14.45 0.40
JAWORSKI Adam Marek 51 9.83 0.27
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 14 2.70 0.08
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 48 9.25 0.26
ZAWADA Andrzej Robert 14 2.70 0.08
KRÓL Maria Kazimiera 16 3.08 0.09
PILKIEWICZ Olena 18 3.47 0.10