A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Morzeszczyn

Morzeszczyn
brak 25.00% 25.61% 26.21% 26.82% 27.42% 28.03% 28.64% 29.24% 29.85% 30.45%
danych 25.60% 26.20% 26.81% 27.41% 28.02% 28.63% 29.23% 29.84% 30.44% 31.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:379
Liczba ważnych kart:379
Frekwencja wyborcza:13.15%
Liczba głosów ważnych:355
% głosów ważnych:93.67%
Liczba głosów na listy komitetu:98
% 27.61%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 59 60.20 16.62
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 9 9.18 2.54
ŻYNDA Zenon Henryk 6 6.12 1.69
SIKORA Danuta Teresa 3 3.06 0.85
KLAWITER Jan Andrzej 1 1.02 0.28
SELLIN Jarosław Daniel 8 8.16 2.25
KILIAN Jan 6 6.12 1.69
STROCIAK Marek Roman 2 2.04 0.56
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 1 1.02 0.28
BARZOWSKI Jerzy 3 3.06 0.85