A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat tczewski 

tczewski
brak 25.00% 25.61% 26.21% 26.82% 27.42% 28.03% 28.64% 29.24% 29.85% 30.45%
danych 25.60% 26.20% 26.81% 27.41% 28.02% 28.63% 29.23% 29.84% 30.44% 31.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 527
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 368
Liczba ważnych kart:19 362
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:18 577
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:5 249
% 28.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tczew 46 447  11 725  11 722  11 337  3 195  28.18
Gniew 12 413  2 286  2 286  2 170  674  31.06
Morzeszczyn 2 882  379  379  355  98  27.61
Pelplin 12 792  2 162  2 161  2 033  605  29.76
Subkowy 4 111  697  697  666  173  25.98
Tczew 9 882  2 119  2 117  2 016  504  25.00
Ogółem 88 527  19 368  19 362  18 577  5 249  28.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 2 996 57.08 16.13
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 492 9.37 2.65
ŻYNDA Zenon Henryk 828 15.77 4.46
SIKORA Danuta Teresa 151 2.88 0.81
KLAWITER Jan Andrzej 177 3.37 0.95
SELLIN Jarosław Daniel 326 6.21 1.75
KILIAN Jan 103 1.96 0.55
STROCIAK Marek Roman 32 0.61 0.17
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 69 1.31 0.37
BARZOWSKI Jerzy 75 1.43 0.40