A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Pelplin

Pelplin
brak 4.33% 4.91% 5.49% 6.07% 6.65% 7.24% 7.82% 8.40% 8.98% 9.56%
danych 4.90% 5.48% 6.06% 6.64% 7.23% 7.81% 8.39% 8.97% 9.55% 10.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 792
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 162
Liczba ważnych kart:2 161
Frekwencja wyborcza:16.90%
Liczba głosów ważnych:2 033
% głosów ważnych:94.08%
Liczba głosów na listy komitetu:131
% 6.44%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 65 49.62 3.20
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 8 6.11 0.39
MARUSIK Elżbieta Maria 3 2.29 0.15
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 3 2.29 0.15
ŁAGUS Marcin Tadeusz 1 0.76 0.05
GUZOWSKA Marzena Beata 4 3.05 0.20
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 32 24.43 1.57
GIEŁDON Piotr Tadeusz 7 5.34 0.34
KULASIEWICZ Agata 3 2.29 0.15
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 5 3.82 0.25