A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat tczewski 

tczewski
brak 4.33% 4.91% 5.49% 6.07% 6.65% 7.24% 7.82% 8.40% 8.98% 9.56%
danych 4.90% 5.48% 6.06% 6.64% 7.23% 7.81% 8.39% 8.97% 9.55% 10.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 527
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 368
Liczba ważnych kart:19 362
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:18 577
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:1 352
% 7.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tczew 46 447  11 725  11 722  11 337  917  8.09
Gniew 12 413  2 286  2 286  2 170  94  4.33
Morzeszczyn 2 882  379  379  355  36  10.14
Pelplin 12 792  2 162  2 161  2 033  131  6.44
Subkowy 4 111  697  697  666  43  6.46
Tczew 9 882  2 119  2 117  2 016  131  6.50
Ogółem 88 527  19 368  19 362  18 577  1 352  7.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 437 32.32 2.35
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 78 5.77 0.42
MARUSIK Elżbieta Maria 34 2.51 0.18
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 20 1.48 0.11
ŁAGUS Marcin Tadeusz 10 0.74 0.05
GUZOWSKA Marzena Beata 32 2.37 0.17
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 579 42.83 3.12
GIEŁDON Piotr Tadeusz 88 6.51 0.47
KULASIEWICZ Agata 41 3.03 0.22
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 33 2.44 0.18