A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Pelplin

Pelplin
brak 0.75% 0.86% 0.97% 1.08% 1.19% 1.30% 1.40% 1.51% 1.62% 1.73%
danych 0.85% 0.96% 1.07% 1.18% 1.29% 1.39% 1.50% 1.61% 1.72% 1.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 792
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 162
Liczba ważnych kart:2 161
Frekwencja wyborcza:16.90%
Liczba głosów ważnych:2 033
% głosów ważnych:94.08%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 1.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 14 48.28 0.69
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 2 6.90 0.10
DZIADUL Piotr Tomasz 1 3.45 0.05
PIASECKA Dorota Magdalena 4 13.79 0.20
KRUPA Łukasz 1 3.45 0.05
MARCINKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00
TACKOWIAK Irena Aleksandra 1 3.45 0.05
ZALESIŃSKA Dominika 3 10.34 0.15
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 3 10.34 0.15
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0 0.00 0.00