A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat tczewski 

tczewski
brak 0.75% 0.86% 0.97% 1.08% 1.19% 1.30% 1.40% 1.51% 1.62% 1.73%
danych 0.85% 0.96% 1.07% 1.18% 1.29% 1.39% 1.50% 1.61% 1.72% 1.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 527
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 368
Liczba ważnych kart:19 362
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:18 577
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:262
% 1.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tczew 46 447  11 725  11 722  11 337  145  1.28
Gniew 12 413  2 286  2 286  2 170  40  1.84
Morzeszczyn 2 882  379  379  355  1.69
Pelplin 12 792  2 162  2 161  2 033  29  1.43
Subkowy 4 111  697  697  666  0.75
Tczew 9 882  2 119  2 117  2 016  37  1.84
Ogółem 88 527  19 368  19 362  18 577  262  1.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 152 58.02 0.82
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 22 8.40 0.12
DZIADUL Piotr Tomasz 11 4.20 0.06
PIASECKA Dorota Magdalena 17 6.49 0.09
KRUPA Łukasz 14 5.34 0.08
MARCINKOWSKA Aleksandra 18 6.87 0.10
TACKOWIAK Irena Aleksandra 6 2.29 0.03
ZALESIŃSKA Dominika 6 2.29 0.03
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 12 4.58 0.06
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 4 1.53 0.02