A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Wejherowo

Wejherowo
brak 3.81% 4.28% 4.74% 5.21% 5.67% 6.14% 6.60% 7.07% 7.53% 8.00%
danych 4.27% 4.73% 5.20% 5.66% 6.13% 6.59% 7.06% 7.52% 7.99% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 671
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 467
Liczba ważnych kart:10 463
Frekwencja wyborcza:27.79%
Liczba głosów ważnych:10 172
% głosów ważnych:97.22%
Liczba głosów na listy komitetu:721
% 7.09%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 475 65.88 4.67
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 60 8.32 0.59
MARUSIK Elżbieta Maria 22 3.05 0.22
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 26 3.61 0.26
ŁAGUS Marcin Tadeusz 13 1.80 0.13
GUZOWSKA Marzena Beata 30 4.16 0.29
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 32 4.44 0.31
GIEŁDON Piotr Tadeusz 13 1.80 0.13
KULASIEWICZ Agata 30 4.16 0.29
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 20 2.77 0.20