A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat wejherowski 

wejherowski
brak 3.81% 4.28% 4.74% 5.21% 5.67% 6.14% 6.60% 7.07% 7.53% 8.00%
danych 4.27% 4.73% 5.20% 5.66% 6.13% 6.59% 7.06% 7.52% 7.99% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:153 220
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:40 851
Liczba ważnych kart:40 840
Frekwencja wyborcza:26.66%
Liczba głosów ważnych:39 511
% głosów ważnych:96.75%
Liczba głosów na listy komitetu:2 894
% 7.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Reda 17 146  4 897  4 897  4 751  402  8.46
Rumia 36 531  11 811  11 808  11 506  851  7.40
Wejherowo 37 671  10 467  10 463  10 172  721  7.09
Choczewo 4 517  711  711  657  25  3.81
Gniewino 5 308  988  988  916  50  5.46
Linia 4 479  941  941  906  49  5.41
Luzino 10 592  2 448  2 445  2 350  193  8.21
Łęczyce 8 746  1 902  1 902  1 820  97  5.33
Szemud 11 601  2 912  2 911  2 806  237  8.45
Wejherowo 16 629  3 774  3 774  3 627  269  7.42
Ogółem 153 220  40 851  40 840  39 511  2 894  7.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 1 845 63.75 4.67
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 257 8.88 0.65
MARUSIK Elżbieta Maria 99 3.42 0.25
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 80 2.76 0.20
ŁAGUS Marcin Tadeusz 79 2.73 0.20
GUZOWSKA Marzena Beata 132 4.56 0.33
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 123 4.25 0.31
GIEŁDON Piotr Tadeusz 60 2.07 0.15
KULASIEWICZ Agata 157 5.43 0.40
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 62 2.14 0.16