A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Gniewino

Gniewino
brak 3.81% 4.28% 4.74% 5.21% 5.67% 6.14% 6.60% 7.07% 7.53% 8.00%
danych 4.27% 4.73% 5.20% 5.66% 6.13% 6.59% 7.06% 7.52% 7.99% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 308
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:988
Liczba ważnych kart:988
Frekwencja wyborcza:18.61%
Liczba głosów ważnych:916
% głosów ważnych:92.71%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 5.46%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 26 52.00 2.84
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 5 10.00 0.55
MARUSIK Elżbieta Maria 3 6.00 0.33
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 2 4.00 0.22
ŁAGUS Marcin Tadeusz 3 6.00 0.33
GUZOWSKA Marzena Beata 2 4.00 0.22
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 0 0.00 0.00
GIEŁDON Piotr Tadeusz 1 2.00 0.11
KULASIEWICZ Agata 7 14.00 0.76
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 1 2.00 0.11