A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Luzino

Luzino
brak 3.81% 4.28% 4.74% 5.21% 5.67% 6.14% 6.60% 7.07% 7.53% 8.00%
danych 4.27% 4.73% 5.20% 5.66% 6.13% 6.59% 7.06% 7.52% 7.99% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 592
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 448
Liczba ważnych kart:2 445
Frekwencja wyborcza:23.11%
Liczba głosów ważnych:2 350
% głosów ważnych:96.11%
Liczba głosów na listy komitetu:193
% 8.21%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 117 60.62 4.98
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 18 9.33 0.77
MARUSIK Elżbieta Maria 2 1.04 0.09
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 4 2.07 0.17
ŁAGUS Marcin Tadeusz 15 7.77 0.64
GUZOWSKA Marzena Beata 8 4.15 0.34
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 12 6.22 0.51
GIEŁDON Piotr Tadeusz 6 3.11 0.26
KULASIEWICZ Agata 8 4.15 0.34
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 3 1.55 0.13