A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Linia

Linia
brak 3.81% 4.28% 4.74% 5.21% 5.67% 6.14% 6.60% 7.07% 7.53% 8.00%
danych 4.27% 4.73% 5.20% 5.66% 6.13% 6.59% 7.06% 7.52% 7.99% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 479
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:941
Liczba ważnych kart:941
Frekwencja wyborcza:21.01%
Liczba głosów ważnych:906
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:49
% 5.41%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 27 55.10 2.98
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 7 14.29 0.77
MARUSIK Elżbieta Maria 3 6.12 0.33
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 2 4.08 0.22
ŁAGUS Marcin Tadeusz 1 2.04 0.11
GUZOWSKA Marzena Beata 2 4.08 0.22
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 2 4.08 0.22
GIEŁDON Piotr Tadeusz 2 4.08 0.22
KULASIEWICZ Agata 2 4.08 0.22
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 1 2.04 0.11