A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Łęczyce

Łęczyce
brak 0.44% 0.55% 0.67% 0.78% 0.89% 1.01% 1.12% 1.23% 1.34% 1.46%
danych 0.54% 0.66% 0.77% 0.88% 1.00% 1.11% 1.22% 1.33% 1.45% 1.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 746
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 902
Liczba ważnych kart:1 902
Frekwencja wyborcza:21.75%
Liczba głosów ważnych:1 820
% głosów ważnych:95.69%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 0.44%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 3 37.50 0.16
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 2 25.00 0.11
DZIADUL Piotr Tomasz 0 0.00 0.00
PIASECKA Dorota Magdalena 1 12.50 0.05
KRUPA Łukasz 2 25.00 0.11
MARCINKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00
TACKOWIAK Irena Aleksandra 0 0.00 0.00
ZALESIŃSKA Dominika 0 0.00 0.00
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 0 0.00 0.00
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0 0.00 0.00