A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat wejherowski 

wejherowski
brak 0.44% 0.55% 0.67% 0.78% 0.89% 1.01% 1.12% 1.23% 1.34% 1.46%
danych 0.54% 0.66% 0.77% 0.88% 1.00% 1.11% 1.22% 1.33% 1.45% 1.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:153 220
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:40 851
Liczba ważnych kart:40 840
Frekwencja wyborcza:26.66%
Liczba głosów ważnych:39 511
% głosów ważnych:96.75%
Liczba głosów na listy komitetu:455
% 1.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Reda 17 146  4 897  4 897  4 751  65  1.37
Rumia 36 531  11 811  11 808  11 506  147  1.28
Wejherowo 37 671  10 467  10 463  10 172  91  0.89
Choczewo 4 517  711  711  657  1.37
Gniewino 5 308  988  988  916  14  1.53
Linia 4 479  941  941  906  0.77
Luzino 10 592  2 448  2 445  2 350  24  1.02
Łęczyce 8 746  1 902  1 902  1 820  0.44
Szemud 11 601  2 912  2 911  2 806  33  1.18
Wejherowo 16 629  3 774  3 774  3 627  57  1.57
Ogółem 153 220  40 851  40 840  39 511  455  1.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 256 56.26 0.65
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 40 8.79 0.10
DZIADUL Piotr Tomasz 20 4.40 0.05
PIASECKA Dorota Magdalena 34 7.47 0.09
KRUPA Łukasz 32 7.03 0.08
MARCINKOWSKA Aleksandra 20 4.40 0.05
TACKOWIAK Irena Aleksandra 10 2.20 0.03
ZALESIŃSKA Dominika 8 1.76 0.02
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 19 4.18 0.05
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 16 3.52 0.04