A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Sztum

Sztum
brak 1.21% 1.42% 1.62% 1.83% 2.03% 2.24% 2.44% 2.65% 2.85% 3.06%
danych 1.41% 1.61% 1.82% 2.02% 2.23% 2.43% 2.64% 2.84% 3.05% 3.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 509
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 057
Liczba ważnych kart:3 053
Frekwencja wyborcza:19.71%
Liczba głosów ważnych:2 884
% głosów ważnych:94.46%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 1.21%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 10 28.57 0.35
ZWARA Piotr Roman 1 2.86 0.03
KOZŁOWSKI Jan 6 17.14 0.21
LABUDA Maria Barbara 3 8.57 0.10
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 7 20.00 0.24
KOTAS Wojciech Tomasz 2 5.71 0.07
SIUDEK Małgorzata 1 2.86 0.03
GŁADYSZ Anna Marta 3 8.57 0.10
JAWORSKI Karol Artur 2 5.71 0.07