A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat sztumski 

sztumski
brak 1.21% 1.42% 1.62% 1.83% 2.03% 2.24% 2.44% 2.65% 2.85% 3.06%
danych 1.41% 1.61% 1.82% 2.02% 2.23% 2.43% 2.64% 2.84% 3.05% 3.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 278
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 438
Liczba ważnych kart:5 433
Frekwencja wyborcza:15.86%
Liczba głosów ważnych:5 113
% głosów ważnych:94.11%
Liczba głosów na listy komitetu:88
% 1.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dzierzgoń 7 550  1 136  1 136  1 064  21  1.97
Mikołajki Pomorskie 2 892  306  305  287  1.74
Stary Dzierzgoń 3 284  347  347  326  2.76
Stary Targ 5 043  592  592  552  18  3.26
Sztum 15 509  3 057  3 053  2 884  35  1.21
Ogółem 34 278  5 438  5 433  5 113  88  1.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 23 26.14 0.45
ZWARA Piotr Roman 2 2.27 0.04
KOZŁOWSKI Jan 16 18.18 0.31
LABUDA Maria Barbara 8 9.09 0.16
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 15 17.05 0.29
KOTAS Wojciech Tomasz 3 3.41 0.06
SIUDEK Małgorzata 8 9.09 0.16
GŁADYSZ Anna Marta 6 6.82 0.12
JAWORSKI Karol Artur 7 7.95 0.14