A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Sztum

Sztum
brak 0.92% 1.04% 1.15% 1.27% 1.39% 1.51% 1.62% 1.74% 1.86% 1.97%
danych 1.03% 1.14% 1.26% 1.38% 1.50% 1.61% 1.73% 1.85% 1.96% 2.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 509
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 057
Liczba ważnych kart:3 053
Frekwencja wyborcza:19.71%
Liczba głosów ważnych:2 884
% głosów ważnych:94.46%
Liczba głosów na listy komitetu:53
% 1.84%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 25 47.17 0.87
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 8 15.09 0.28
DZIADUL Piotr Tomasz 3 5.66 0.10
PIASECKA Dorota Magdalena 2 3.77 0.07
KRUPA Łukasz 8 15.09 0.28
MARCINKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00
TACKOWIAK Irena Aleksandra 1 1.89 0.03
ZALESIŃSKA Dominika 1 1.89 0.03
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 2 3.77 0.07
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 3 5.66 0.10