A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat sztumski 

sztumski
brak 0.92% 1.04% 1.15% 1.27% 1.39% 1.51% 1.62% 1.74% 1.86% 1.97%
danych 1.03% 1.14% 1.26% 1.38% 1.50% 1.61% 1.73% 1.85% 1.96% 2.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 278
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 438
Liczba ważnych kart:5 433
Frekwencja wyborcza:15.86%
Liczba głosów ważnych:5 113
% głosów ważnych:94.11%
Liczba głosów na listy komitetu:81
% 1.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dzierzgoń 7 550  1 136  1 136  1 064  13  1.22
Mikołajki Pomorskie 2 892  306  305  287  2.09
Stary Dzierzgoń 3 284  347  347  326  0.92
Stary Targ 5 043  592  592  552  1.09
Sztum 15 509  3 057  3 053  2 884  53  1.84
Ogółem 34 278  5 438  5 433  5 113  81  1.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 36 44.44 0.70
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 12 14.81 0.23
DZIADUL Piotr Tomasz 3 3.70 0.06
PIASECKA Dorota Magdalena 3 3.70 0.06
KRUPA Łukasz 14 17.28 0.27
MARCINKOWSKA Aleksandra 3 3.70 0.06
TACKOWIAK Irena Aleksandra 1 1.23 0.02
ZALESIŃSKA Dominika 3 3.70 0.06
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 3 3.70 0.06
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 3 3.70 0.06