A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Zawidów

Zawidów
brak 1.58% 1.79% 2.00% 2.22% 2.43% 2.64% 2.85% 3.06% 3.28% 3.49%
danych 1.78% 1.99% 2.21% 2.42% 2.63% 2.84% 3.05% 3.27% 3.48% 3.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 504
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:659
Liczba ważnych kart:659
Frekwencja wyborcza:18.81%
Liczba głosów ważnych:631
% głosów ważnych:95.75%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.58%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 6 60.00 0.95
KUBICA Anna Maria 2 20.00 0.32
NOWAK Bogusław Jerzy 1 10.00 0.16
GÓRNIAK Judyta 1 10.00 0.16
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 0 0.00 0.00
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 0 0.00 0.00
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00