A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat zgorzelecki 

zgorzelecki
brak 1.58% 1.79% 2.00% 2.22% 2.43% 2.64% 2.85% 3.06% 3.28% 3.49%
danych 1.78% 1.99% 2.21% 2.42% 2.63% 2.84% 3.05% 3.27% 3.48% 3.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 513
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 432
Liczba ważnych kart:14 429
Frekwencja wyborcza:19.11%
Liczba głosów ważnych:13 849
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:438
% 3.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zawidów 3 504  659  659  631  10  1.58
Zgorzelec 26 365  5 964  5 963  5 786  193  3.34
Bogatynia 19 634  3 664  3 662  3 511  130  3.70
Pieńsk 7 367  1 000  1 000  960  34  3.54
Sulików 4 902  918  918  863  16  1.85
Węgliniec 7 071  1 086  1 086  1 016  27  2.66
Zgorzelec 6 670  1 141  1 141  1 082  28  2.59
Ogółem 75 513  14 432  14 429  13 849  438  3.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 196 44.75 1.42
KUBICA Anna Maria 108 24.66 0.78
NOWAK Bogusław Jerzy 20 4.57 0.14
GÓRNIAK Judyta 22 5.02 0.16
WIDŁAK Artur Fryderyk 9 2.05 0.06
NOWACKA Agata Łucja 37 8.45 0.27
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 6 1.37 0.04
ZAWADZKA Stanisława Natalia 10 2.28 0.07
TABISZ Jacek 13 2.97 0.09
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 17 3.88 0.12