A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Sopot

Sopot
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 145
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 420
Liczba ważnych kart:13 410
Frekwencja wyborcza:43.09%
Liczba głosów ważnych:13 232
% głosów ważnych:98.67%
Liczba głosów na listy komitetu:7 779
% 58.79%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 3 963 50.94 29.95
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 512 6.58 3.87
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 1 453 18.68 10.98
CHRZANOWSKA Beata 20 0.26 0.15
ŚWILSKI Ryszard Jan 15 0.19 0.11
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 24 0.31 0.18
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 13 0.17 0.10
ROGOWIEC Katarzyna 33 0.42 0.25
KULAS Jan Edward 14 0.18 0.11
WAŁĘSA Jarosław Leszek 1 732 22.27 13.09