A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Czeladź

Czeladź
brak 3.18% 3.47% 3.76% 4.05% 4.34% 4.64% 4.93% 5.22% 5.51% 5.80%
danych 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.63% 4.92% 5.21% 5.50% 5.79% 6.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 166
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 943
Liczba ważnych kart:5 942
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:5 774
% głosów ważnych:97.17%
Liczba głosów na listy komitetu:303
% 5.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 128 42.24 2.22
GRABOWSKA Genowefa 97 32.01 1.68
POTOCKI Andrzej Tadeusz 14 4.62 0.24
FORNALCZYK Elżbieta 7 2.31 0.12
KLEPACZ Witold Janusz 29 9.57 0.50
MIKA Monika Katarzyna 10 3.30 0.17
KULWAS Daniel Marcin 7 2.31 0.12
SOSIN Olga Anna 2 0.66 0.03
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 5 1.65 0.09
TOMCZAK Kamilla 4 1.32 0.07