A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat będziński 

będziński
brak 3.18% 3.47% 3.76% 4.05% 4.34% 4.64% 4.93% 5.22% 5.51% 5.80%
danych 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.63% 4.92% 5.21% 5.50% 5.79% 6.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:123 730
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 019
Liczba ważnych kart:27 016
Frekwencja wyborcza:21.84%
Liczba głosów ważnych:26 071
% głosów ważnych:96.50%
Liczba głosów na listy komitetu:1 179
% 4.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Będzin 46 588  10 596  10 595  10 244  442  4.31
Czeladź 27 166  5 943  5 942  5 774  303  5.25
Wojkowice 8 530  1 850  1 849  1 741  106  6.09
Bobrowniki 9 781  2 185  2 185  2 113  87  4.12
Mierzęcice 6 127  1 023  1 023  978  32  3.27
Psary 9 625  2 048  2 048  1 971  85  4.31
Siewierz 10 161  2 103  2 103  2 024  85  4.20
Sławków 5 752  1 271  1 271  1 226  39  3.18
Ogółem 123 730  27 019  27 016  26 071  1 179  4.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 544 46.14 2.09
GRABOWSKA Genowefa 325 27.57 1.25
POTOCKI Andrzej Tadeusz 38 3.22 0.15
FORNALCZYK Elżbieta 33 2.80 0.13
KLEPACZ Witold Janusz 108 9.16 0.41
MIKA Monika Katarzyna 35 2.97 0.13
KULWAS Daniel Marcin 19 1.61 0.07
SOSIN Olga Anna 18 1.53 0.07
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 19 1.61 0.07
TOMCZAK Kamilla 40 3.39 0.15