A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Siewierz

Siewierz
brak 3.18% 3.47% 3.76% 4.05% 4.34% 4.64% 4.93% 5.22% 5.51% 5.80%
danych 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.63% 4.92% 5.21% 5.50% 5.79% 6.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 161
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 103
Liczba ważnych kart:2 103
Frekwencja wyborcza:20.70%
Liczba głosów ważnych:2 024
% głosów ważnych:96.24%
Liczba głosów na listy komitetu:85
% 4.20%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 27 31.76 1.33
GRABOWSKA Genowefa 18 21.18 0.89
POTOCKI Andrzej Tadeusz 3 3.53 0.15
FORNALCZYK Elżbieta 4 4.71 0.20
KLEPACZ Witold Janusz 20 23.53 0.99
MIKA Monika Katarzyna 1 1.18 0.05
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 1 1.18 0.05
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 7 8.24 0.35
TOMCZAK Kamilla 4 4.71 0.20