A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Psary

Psary
brak 3.18% 3.47% 3.76% 4.05% 4.34% 4.64% 4.93% 5.22% 5.51% 5.80%
danych 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.63% 4.92% 5.21% 5.50% 5.79% 6.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 625
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 048
Liczba ważnych kart:2 048
Frekwencja wyborcza:21.28%
Liczba głosów ważnych:1 971
% głosów ważnych:96.24%
Liczba głosów na listy komitetu:85
% 4.31%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 47 55.29 2.38
GRABOWSKA Genowefa 18 21.18 0.91
POTOCKI Andrzej Tadeusz 2 2.35 0.10
FORNALCZYK Elżbieta 1 1.18 0.05
KLEPACZ Witold Janusz 11 12.94 0.56
MIKA Monika Katarzyna 4 4.71 0.20
KULWAS Daniel Marcin 1 1.18 0.05
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 1 1.18 0.05