A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Mierzęcice

Mierzęcice
brak 3.18% 3.47% 3.76% 4.05% 4.34% 4.64% 4.93% 5.22% 5.51% 5.80%
danych 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.63% 4.92% 5.21% 5.50% 5.79% 6.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 127
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 023
Liczba ważnych kart:1 023
Frekwencja wyborcza:16.70%
Liczba głosów ważnych:978
% głosów ważnych:95.60%
Liczba głosów na listy komitetu:32
% 3.27%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 14 43.75 1.43
GRABOWSKA Genowefa 12 37.50 1.23
POTOCKI Andrzej Tadeusz 2 6.25 0.20
FORNALCZYK Elżbieta 1 3.13 0.10
KLEPACZ Witold Janusz 1 3.13 0.10
MIKA Monika Katarzyna 0 0.00 0.00
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 1 3.13 0.10
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 1 3.13 0.10