A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Sławków

Sławków
brak 3.18% 3.47% 3.76% 4.05% 4.34% 4.64% 4.93% 5.22% 5.51% 5.80%
danych 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.63% 4.92% 5.21% 5.50% 5.79% 6.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 752
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 271
Liczba ważnych kart:1 271
Frekwencja wyborcza:22.10%
Liczba głosów ważnych:1 226
% głosów ważnych:96.46%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 3.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 14 35.90 1.14
GRABOWSKA Genowefa 12 30.77 0.98
POTOCKI Andrzej Tadeusz 2 5.13 0.16
FORNALCZYK Elżbieta 1 2.56 0.08
KLEPACZ Witold Janusz 3 7.69 0.24
MIKA Monika Katarzyna 2 5.13 0.16
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 5 12.82 0.41