A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Wojkowice

Wojkowice
brak 3.18% 3.47% 3.76% 4.05% 4.34% 4.64% 4.93% 5.22% 5.51% 5.80%
danych 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.63% 4.92% 5.21% 5.50% 5.79% 6.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 530
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 850
Liczba ważnych kart:1 849
Frekwencja wyborcza:21.69%
Liczba głosów ważnych:1 741
% głosów ważnych:94.16%
Liczba głosów na listy komitetu:106
% 6.09%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 53 50.00 3.04
GRABOWSKA Genowefa 18 16.98 1.03
POTOCKI Andrzej Tadeusz 6 5.66 0.34
FORNALCZYK Elżbieta 3 2.83 0.17
KLEPACZ Witold Janusz 5 4.72 0.29
MIKA Monika Katarzyna 4 3.77 0.23
KULWAS Daniel Marcin 3 2.83 0.17
SOSIN Olga Anna 5 4.72 0.29
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 9 8.49 0.52