A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Bobrowniki

Bobrowniki
brak 3.18% 3.47% 3.76% 4.05% 4.34% 4.64% 4.93% 5.22% 5.51% 5.80%
danych 3.46% 3.75% 4.04% 4.33% 4.63% 4.92% 5.21% 5.50% 5.79% 6.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 781
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 185
Liczba ważnych kart:2 185
Frekwencja wyborcza:22.34%
Liczba głosów ważnych:2 113
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:87
% 4.12%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 44 50.57 2.08
GRABOWSKA Genowefa 27 31.03 1.28
POTOCKI Andrzej Tadeusz 2 2.30 0.09
FORNALCZYK Elżbieta 1 1.15 0.05
KLEPACZ Witold Janusz 7 8.05 0.33
MIKA Monika Katarzyna 2 2.30 0.09
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 1 1.15 0.05
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 1 1.15 0.05
TOMCZAK Kamilla 2 2.30 0.09