A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Szczyrk

Szczyrk
brak 26.87% 29.33% 31.79% 34.26% 36.72% 39.18% 41.64% 44.10% 46.57% 49.03%
danych 29.32% 31.78% 34.25% 36.71% 39.17% 41.63% 44.09% 46.56% 49.02% 51.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 733
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 225
Liczba ważnych kart:1 224
Frekwencja wyborcza:25.88%
Liczba głosów ważnych:1 192
% głosów ważnych:97.39%
Liczba głosów na listy komitetu:410
% 34.40%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 285 69.51 23.91
SZUMILAS Krystyna Maria 9 2.20 0.76
OLBRYCHT Jan Marian 26 6.34 2.18
NYKIEL Mirosława 68 16.59 5.70
PLURA Marek Mirosław 2 0.49 0.17
KURANT Agnieszka 0 0.00 0.00
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 5 1.22 0.42
WNĘK Barbara Katarzyna 1 0.24 0.08
ZIĘTEK Jerzy Marek 2 0.49 0.17
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 12 2.93 1.01