A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat bielski 

bielski
brak 26.87% 29.33% 31.79% 34.26% 36.72% 39.18% 41.64% 44.10% 46.57% 49.03%
danych 29.32% 31.78% 34.25% 36.71% 39.17% 41.63% 44.09% 46.56% 49.02% 51.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:127 267
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:35 155
Liczba ważnych kart:35 141
Frekwencja wyborcza:27.62%
Liczba głosów ważnych:34 168
% głosów ważnych:97.23%
Liczba głosów na listy komitetu:12 409
% 36.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczyrk 4 733  1 225  1 224  1 192  410  34.40
Bestwina 8 964  2 397  2 396  2 307  801  34.72
Buczkowice 8 749  2 354  2 352  2 283  618  27.07
Czechowice-Dziedzice 35 139  9 379  9 378  9 136  3 645  39.90
Jasienica 17 888  5 232  5 229  5 081  1 887  37.14
Jaworze 5 486  1 747  1 747  1 715  883  51.49
Kozy 9 960  2 961  2 958  2 889  1 081  37.42
Porąbka 12 347  3 006  3 006  2 917  911  31.23
Wilamowice 13 135  3 603  3 602  3 495  939  26.87
Wilkowice 10 866  3 251  3 249  3 153  1 234  39.14
Ogółem 127 267  35 155  35 141  34 168  12 409  36.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 8 629 69.54 25.25
SZUMILAS Krystyna Maria 204 1.64 0.60
OLBRYCHT Jan Marian 970 7.82 2.84
NYKIEL Mirosława 2 125 17.12 6.22
PLURA Marek Mirosław 31 0.25 0.09
KURANT Agnieszka 113 0.91 0.33
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 160 1.29 0.47
WNĘK Barbara Katarzyna 46 0.37 0.13
ZIĘTEK Jerzy Marek 69 0.56 0.20
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 62 0.50 0.18