A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Buczkowice

Buczkowice
brak 26.87% 29.33% 31.79% 34.26% 36.72% 39.18% 41.64% 44.10% 46.57% 49.03%
danych 29.32% 31.78% 34.25% 36.71% 39.17% 41.63% 44.09% 46.56% 49.02% 51.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 749
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 354
Liczba ważnych kart:2 352
Frekwencja wyborcza:26.91%
Liczba głosów ważnych:2 283
% głosów ważnych:97.07%
Liczba głosów na listy komitetu:618
% 27.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 418 67.64 18.31
SZUMILAS Krystyna Maria 15 2.43 0.66
OLBRYCHT Jan Marian 51 8.25 2.23
NYKIEL Mirosława 112 18.12 4.91
PLURA Marek Mirosław 1 0.16 0.04
KURANT Agnieszka 4 0.65 0.18
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 6 0.97 0.26
WNĘK Barbara Katarzyna 3 0.49 0.13
ZIĘTEK Jerzy Marek 5 0.81 0.22
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 3 0.49 0.13