A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Jaworze

Jaworze
brak 26.87% 29.33% 31.79% 34.26% 36.72% 39.18% 41.64% 44.10% 46.57% 49.03%
danych 29.32% 31.78% 34.25% 36.71% 39.17% 41.63% 44.09% 46.56% 49.02% 51.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 486
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 747
Liczba ważnych kart:1 747
Frekwencja wyborcza:31.84%
Liczba głosów ważnych:1 715
% głosów ważnych:98.17%
Liczba głosów na listy komitetu:883
% 51.49%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 635 71.91 37.03
SZUMILAS Krystyna Maria 14 1.59 0.82
OLBRYCHT Jan Marian 98 11.10 5.71
NYKIEL Mirosława 104 11.78 6.06
PLURA Marek Mirosław 3 0.34 0.17
KURANT Agnieszka 8 0.91 0.47
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 13 1.47 0.76
WNĘK Barbara Katarzyna 4 0.45 0.23
ZIĘTEK Jerzy Marek 3 0.34 0.17
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 1 0.11 0.06