A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 240206 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 11 Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej
Województwo ŚLĄSKIE Powiat bielski Gmina Jaworze
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej 43-384 Jaworze ul. Szkolna 180
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1697
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1696
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 1
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1200
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 601
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 599
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 598
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 8
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 599
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 599
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 586
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ADAMEK Tomasz Józef 7
2. CYMAŃSKI Tadeusz 1
3. ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 1
4. WĘGLARZ Ewa 0
5. WYDRA Przemysław Aleksander 0
6. FAJER Monika 1
7. GRUSZKA Marek Aleksander 1
8. DOMAGAŁA Iwona Teresa 3
9. BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 0
10. ZIOBRO Jan Paweł 2
Razem16
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZAWISZA Artur Wojciech 3
2. SŁAWSKI Sławomir Michał 0
3. KALUS Jakub Tomasz 1
4. BUDKA Anna Honorata 0
5. WAWAK Zbigniew Jerzy 1
6. WOJDAT Robert Mateusz 0
7. SZOSTOK Edyta Beata 0
8. TOMCZAK Janusz 0
9. PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 1
10. GĄSIOREK Adrianna Anna 1
Razem7
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:35
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GIEREK Adam 27
2. MARSZAŁEK Jarosław Andrzej 2
3. SOBAŃSKA Halina Bronisława 2
4. NIEDZIELA Tomasz Damian 0
5. JAROSZ Marian Franciszek 0
6. DAŃCZAK Wanda Janina 1
7. ZAPART Katarzyna Urszula 0
8. MIODEK Jan Jerzy 3
9. ZIĘBA Marianna Anna 0
10. MARKOWSKI Jerzy 0
Razem35
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:115
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PIECHA Bolesław Grzegorz 30
2. WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 8
3. KLOC Izabela Helena 0
4. SZWED Stanisław 72
5. MOTYKA Władysław 2
6. KORFANTY Bronisław Jan 0
7. DZIUK Barbara Anna 0
8. RUDNICKA Jadwiga Julia 0
9. PANEK Krystyna Zofia 1
10. MALIK Ewa Danuta 2
Razem115
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KUTZ Kazimierz Julian 15
2. GRABOWSKA Genowefa 0
3. POTOCKI Andrzej Tadeusz 1
4. FORNALCZYK Elżbieta 0
5. KLEPACZ Witold Janusz 0
6. MIKA Monika Katarzyna 0
7. KULWAS Daniel Marcin 1
8. SOSIN Olga Anna 1
9. GÓRCZYŃSKI Artur Robert 1
10. TOMCZAK Kamilla 0
Razem19
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MIGALSKI Marek Henryk 6
2. STRUMIŃSKI Paweł Łukasz 2
3. BIAŁEK Agnieszka 2
4. RAKSZAWSKI Adam Jarosław 3
5. DYLA Grzegorz Jan 1
6. KOKOLUS Urszula Maria 0
7. HAŁADUS Krzysztof Tadeusz 0
8. SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 0
9. NANDZIK Sonia Teresa 0
10. ROMANOWSKA Barbara Mariola 1
Razem15
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:55
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 52
2. LEWICKI Wiesław 0
3. MICZOŁEK Magdalena Barbara 0
4. SOŚNIERZ Dobromir Andrzej 0
5. PUSTELNIK Adam Ferdynand 0
6. KWIATKOWSKA Daria Teresa 1
7. ŻUK Tomasz 1
8. KRYSTEK Ewa Magdalena 0
9. HALEMBA Anna Maria 1
10. KOKOT Sławomir Jan 0
Razem55
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:308
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BUZEK Jerzy Karol 210
2. SZUMILAS Krystyna Maria 11
3. OLBRYCHT Jan Marian 28
4. NYKIEL Mirosława 44
5. PLURA Marek Mirosław 1
6. KURANT Agnieszka 5
7. MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 5
8. WNĘK Barbara Katarzyna 2
9. ZIĘTEK Jerzy Marek 2
10. SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 0
Razem308
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DĄBROWA Stanisław 1
2. BANASIAK Aleksandra 1
3. HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 0
4. KOŻUSZNIK Danuta Maria 6
5. BARTUSEK Mariola Beata 1
6. SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 0
7. PILOT Andrzej Antoni 1
8. SZEMLA Mirosław Stanisław 1
9. KARASEK Bronisław 0
10. BRAMORA Artur Franciszek 0
Razem11
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 0
2. MOROŃ Tomasz Andrzej 0
3. NALEŹNIAK Krzysztof Jan 0
4. WASZKIELEWICZ Marian 1
5. DZIUDZIK Beata Jadwiga 0
6. MOLENDA Marlena Anna 0
7. PAJĄK Patrycja Magdalena 0
8. DADUŃ Marzena 0
9. BERNACKI Krzysztof Andrzej 2
10. URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 0
Razem3
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PACA Monika Maria 0
2. SMYKOWSKI Maciej Krzysztof 0
3. ZAWISZA Marcelina Monika 1
4. CHUDZIŃSKI Adam Stanisław 1
5. ORŁOWSKA Maria Elżbieta 0
6. SZYMANEK Tomasz Krzysztof 0
7. LEWICKA Dobrosława Teresa 0
8. SULICH Hubert Mirosław 0
9. KONUS Magdalena Joanna 0
10. SZWEDKOWSKI Witold 0
Razem2