A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Bestwina

Bestwina
brak 26.87% 29.33% 31.79% 34.26% 36.72% 39.18% 41.64% 44.10% 46.57% 49.03%
danych 29.32% 31.78% 34.25% 36.71% 39.17% 41.63% 44.09% 46.56% 49.02% 51.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 964
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 397
Liczba ważnych kart:2 396
Frekwencja wyborcza:26.74%
Liczba głosów ważnych:2 307
% głosów ważnych:96.29%
Liczba głosów na listy komitetu:801
% 34.72%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 536 66.92 23.23
SZUMILAS Krystyna Maria 17 2.12 0.74
OLBRYCHT Jan Marian 49 6.12 2.12
NYKIEL Mirosława 165 20.60 7.15
PLURA Marek Mirosław 3 0.37 0.13
KURANT Agnieszka 11 1.37 0.48
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 7 0.87 0.30
WNĘK Barbara Katarzyna 3 0.37 0.13
ZIĘTEK Jerzy Marek 6 0.75 0.26
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 4 0.50 0.17