A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Wilamowice

Wilamowice
brak 26.87% 29.33% 31.79% 34.26% 36.72% 39.18% 41.64% 44.10% 46.57% 49.03%
danych 29.32% 31.78% 34.25% 36.71% 39.17% 41.63% 44.09% 46.56% 49.02% 51.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 603
Liczba ważnych kart:3 602
Frekwencja wyborcza:27.43%
Liczba głosów ważnych:3 495
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:939
% 26.87%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 668 71.14 19.11
SZUMILAS Krystyna Maria 18 1.92 0.52
OLBRYCHT Jan Marian 39 4.15 1.12
NYKIEL Mirosława 168 17.89 4.81
PLURA Marek Mirosław 2 0.21 0.06
KURANT Agnieszka 12 1.28 0.34
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 16 1.70 0.46
WNĘK Barbara Katarzyna 6 0.64 0.17
ZIĘTEK Jerzy Marek 7 0.75 0.20
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 3 0.32 0.09