A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Wilamowice

Wilamowice
brak 2.68% 3.02% 3.36% 3.70% 4.04% 4.38% 4.71% 5.05% 5.39% 5.73%
danych 3.01% 3.35% 3.69% 4.03% 4.37% 4.70% 5.04% 5.38% 5.72% 6.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 603
Liczba ważnych kart:3 602
Frekwencja wyborcza:27.43%
Liczba głosów ważnych:3 495
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:168
% 4.81%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 71 42.26 2.03
CYMAŃSKI Tadeusz 35 20.83 1.00
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 1 0.60 0.03
WĘGLARZ Ewa 5 2.98 0.14
WYDRA Przemysław Aleksander 4 2.38 0.11
FAJER Monika 3 1.79 0.09
GRUSZKA Marek Aleksander 5 2.98 0.14
DOMAGAŁA Iwona Teresa 6 3.57 0.17
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 2 1.19 0.06
ZIOBRO Jan Paweł 36 21.43 1.03