A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat bielski 

bielski
brak 2.68% 3.02% 3.36% 3.70% 4.04% 4.38% 4.71% 5.05% 5.39% 5.73%
danych 3.01% 3.35% 3.69% 4.03% 4.37% 4.70% 5.04% 5.38% 5.72% 6.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:127 267
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:35 155
Liczba ważnych kart:35 141
Frekwencja wyborcza:27.62%
Liczba głosów ważnych:34 168
% głosów ważnych:97.23%
Liczba głosów na listy komitetu:1 394
% 4.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczyrk 4 733  1 225  1 224  1 192  67  5.62
Bestwina 8 964  2 397  2 396  2 307  74  3.21
Buczkowice 8 749  2 354  2 352  2 283  97  4.25
Czechowice-Dziedzice 35 139  9 379  9 378  9 136  295  3.23
Jasienica 17 888  5 232  5 229  5 081  208  4.09
Jaworze 5 486  1 747  1 747  1 715  46  2.68
Kozy 9 960  2 961  2 958  2 889  136  4.71
Porąbka 12 347  3 006  3 006  2 917  177  6.07
Wilamowice 13 135  3 603  3 602  3 495  168  4.81
Wilkowice 10 866  3 251  3 249  3 153  126  4.00
Ogółem 127 267  35 155  35 141  34 168  1 394  4.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 542 38.88 1.59
CYMAŃSKI Tadeusz 373 26.76 1.09
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 17 1.22 0.05
WĘGLARZ Ewa 78 5.60 0.23
WYDRA Przemysław Aleksander 20 1.43 0.06
FAJER Monika 28 2.01 0.08
GRUSZKA Marek Aleksander 27 1.94 0.08
DOMAGAŁA Iwona Teresa 38 2.73 0.11
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 13 0.93 0.04
ZIOBRO Jan Paweł 258 18.51 0.76