A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Cieszyn

Cieszyn
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 432
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 610
Liczba ważnych kart:8 610
Frekwencja wyborcza:30.28%
Liczba głosów ważnych:8 369
% głosów ważnych:97.20%
Liczba głosów na listy komitetu:294
% 3.51%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 192 65.31 2.29
GRABOWSKA Genowefa 40 13.61 0.48
POTOCKI Andrzej Tadeusz 8 2.72 0.10
FORNALCZYK Elżbieta 9 3.06 0.11
KLEPACZ Witold Janusz 6 2.04 0.07
MIKA Monika Katarzyna 7 2.38 0.08
KULWAS Daniel Marcin 7 2.38 0.08
SOSIN Olga Anna 7 2.38 0.08
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 7 2.38 0.08
TOMCZAK Kamilla 11 3.74 0.13