A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat cieszyński 

cieszyński
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:140 569
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:36 127
Liczba ważnych kart:36 120
Frekwencja wyborcza:25.70%
Liczba głosów ważnych:35 073
% głosów ważnych:97.10%
Liczba głosów na listy komitetu:1 107
% 3.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cieszyn 28 432  8 610  8 610  8 369  294  3.51
Ustroń 13 575  3 991  3 988  3 900  135  3.46
Wisła 9 294  2 167  2 167  2 130  71  3.33
Brenna 8 630  2 003  2 003  1 952  45  2.31
Chybie 7 496  1 659  1 659  1 602  44  2.75
Dębowiec 4 508  1 065  1 065  1 032  24  2.33
Goleszów 10 346  2 543  2 543  2 467  97  3.93
Hażlach 8 142  1 707  1 706  1 634  51  3.12
Istebna 9 092  2 282  2 282  2 220  24  1.08
Skoczów 20 721  5 090  5 089  4 941  153  3.10
Strumień 10 104  2 421  2 420  2 325  87  3.74
Zebrzydowice 10 229  2 589  2 588  2 501  82  3.28
Ogółem 140 569  36 127  36 120  35 073  1 107  3.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 728 65.76 2.08
GRABOWSKA Genowefa 148 13.37 0.42
POTOCKI Andrzej Tadeusz 45 4.07 0.13
FORNALCZYK Elżbieta 33 2.98 0.09
KLEPACZ Witold Janusz 19 1.72 0.05
MIKA Monika Katarzyna 36 3.25 0.10
KULWAS Daniel Marcin 19 1.72 0.05
SOSIN Olga Anna 21 1.90 0.06
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 20 1.81 0.06
TOMCZAK Kamilla 38 3.43 0.11