A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Chybie

Chybie
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 496
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 659
Liczba ważnych kart:1 659
Frekwencja wyborcza:22.13%
Liczba głosów ważnych:1 602
% głosów ważnych:96.56%
Liczba głosów na listy komitetu:44
% 2.75%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 28 63.64 1.75
GRABOWSKA Genowefa 8 18.18 0.50
POTOCKI Andrzej Tadeusz 7 15.91 0.44
FORNALCZYK Elżbieta 0 0.00 0.00
KLEPACZ Witold Janusz 0 0.00 0.00
MIKA Monika Katarzyna 0 0.00 0.00
KULWAS Daniel Marcin 1 2.27 0.06
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 0 0.00 0.00