A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Strumień

Strumień
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 104
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 421
Liczba ważnych kart:2 420
Frekwencja wyborcza:23.96%
Liczba głosów ważnych:2 325
% głosów ważnych:96.07%
Liczba głosów na listy komitetu:87
% 3.74%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 66 75.86 2.84
GRABOWSKA Genowefa 11 12.64 0.47
POTOCKI Andrzej Tadeusz 3 3.45 0.13
FORNALCZYK Elżbieta 2 2.30 0.09
KLEPACZ Witold Janusz 0 0.00 0.00
MIKA Monika Katarzyna 1 1.15 0.04
KULWAS Daniel Marcin 3 3.45 0.13
SOSIN Olga Anna 1 1.15 0.04
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 0 0.00 0.00