A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Goleszów

Goleszów
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 346
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 543
Liczba ważnych kart:2 543
Frekwencja wyborcza:24.58%
Liczba głosów ważnych:2 467
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:97
% 3.93%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 67 69.07 2.72
GRABOWSKA Genowefa 11 11.34 0.45
POTOCKI Andrzej Tadeusz 2 2.06 0.08
FORNALCZYK Elżbieta 6 6.19 0.24
KLEPACZ Witold Janusz 0 0.00 0.00
MIKA Monika Katarzyna 2 2.06 0.08
KULWAS Daniel Marcin 1 1.03 0.04
SOSIN Olga Anna 2 2.06 0.08
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 3 3.09 0.12
TOMCZAK Kamilla 3 3.09 0.12