A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Skoczów

Skoczów
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 721
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 090
Liczba ważnych kart:5 089
Frekwencja wyborcza:24.56%
Liczba głosów ważnych:4 941
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:153
% 3.10%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 85 55.56 1.72
GRABOWSKA Genowefa 25 16.34 0.51
POTOCKI Andrzej Tadeusz 12 7.84 0.24
FORNALCZYK Elżbieta 1 0.65 0.02
KLEPACZ Witold Janusz 6 3.92 0.12
MIKA Monika Katarzyna 9 5.88 0.18
KULWAS Daniel Marcin 3 1.96 0.06
SOSIN Olga Anna 1 0.65 0.02
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 2 1.31 0.04
TOMCZAK Kamilla 9 5.88 0.18