A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Dębowiec

Dębowiec
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 508
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 065
Liczba ważnych kart:1 065
Frekwencja wyborcza:23.62%
Liczba głosów ważnych:1 032
% głosów ważnych:96.90%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 2.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 16 66.67 1.55
GRABOWSKA Genowefa 0 0.00 0.00
POTOCKI Andrzej Tadeusz 3 12.50 0.29
FORNALCZYK Elżbieta 0 0.00 0.00
KLEPACZ Witold Janusz 1 4.17 0.10
MIKA Monika Katarzyna 2 8.33 0.19
KULWAS Daniel Marcin 1 4.17 0.10
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 1 4.17 0.10