A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Wisła

Wisła
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 294
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 167
Liczba ważnych kart:2 167
Frekwencja wyborcza:23.32%
Liczba głosów ważnych:2 130
% głosów ważnych:98.29%
Liczba głosów na listy komitetu:71
% 3.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 52 73.24 2.44
GRABOWSKA Genowefa 9 12.68 0.42
POTOCKI Andrzej Tadeusz 0 0.00 0.00
FORNALCZYK Elżbieta 1 1.41 0.05
KLEPACZ Witold Janusz 2 2.82 0.09
MIKA Monika Katarzyna 4 5.63 0.19
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 2 2.82 0.09
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 1 1.41 0.05