A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Ustroń

Ustroń
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 575
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 991
Liczba ważnych kart:3 988
Frekwencja wyborcza:29.40%
Liczba głosów ważnych:3 900
% głosów ważnych:97.79%
Liczba głosów na listy komitetu:135
% 3.46%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 94 69.63 2.41
GRABOWSKA Genowefa 18 13.33 0.46
POTOCKI Andrzej Tadeusz 3 2.22 0.08
FORNALCZYK Elżbieta 4 2.96 0.10
KLEPACZ Witold Janusz 1 0.74 0.03
MIKA Monika Katarzyna 3 2.22 0.08
KULWAS Daniel Marcin 1 0.74 0.03
SOSIN Olga Anna 4 2.96 0.10
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 4 2.96 0.10
TOMCZAK Kamilla 3 2.22 0.08