A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Hażlach

Hażlach
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 707
Liczba ważnych kart:1 706
Frekwencja wyborcza:20.97%
Liczba głosów ważnych:1 634
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:51
% 3.12%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 26 50.98 1.59
GRABOWSKA Genowefa 6 11.76 0.37
POTOCKI Andrzej Tadeusz 3 5.88 0.18
FORNALCZYK Elżbieta 3 5.88 0.18
KLEPACZ Witold Janusz 1 1.96 0.06
MIKA Monika Katarzyna 3 5.88 0.18
KULWAS Daniel Marcin 1 1.96 0.06
SOSIN Olga Anna 2 3.92 0.12
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 2 3.92 0.12
TOMCZAK Kamilla 4 7.84 0.24